` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Φυλής στην οδό Μπουμπουλίνας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Φυλής στην οδό Μπουμπουλίνας

Σάββατο

Περιοχή Ζεφύρι
Οδός Μπουμπουλίνας  (Μόνιμη)