` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Φυλής | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Φυλής

Δευτέρα

Περιοχή Άνω Λιόσια
Οδός Ζήνωνα & Μεγάλου Αλεξάνδρου  (Μόνιμη)

Τρίτη

Περιοχή Ζεφύρι
Οδός Φιλικής Εταιρείας  (Μόνιμη)

Τετάρτη

Περιοχή Ζοφρία
Οδός Ηρακλέους  (Μόνιμη)

Πέμπτη

Περιοχή Άνω Λιόσια
Οδός Πίνδου  (Μόνιμη)

Σάββατο

Περιοχή Ζεφύρι
Οδός Μπουμπουλίνας  (Μόνιμη)