` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Ηλιουπόλεως στην οδό Κορνάρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Ηλιουπόλεως στην οδό Κορνάρου

Τρίτη

Περιοχή Κάτω Ηλιούπολη
Οδός Κορνάρου  από 09/07/2019 έως 04/11/2019