` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Ηλιουπόλεως | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Ηλιουπόλεως

Τρίτη

Περιοχή Κάτω Ηλιούπολη
Οδός Λεωνιδίου  από 28/09/2021
Οδός Φαρμακίδου  από 05/11/2019 έως 02/03/2020

Τετάρτη

Περιοχή Αστυνομικά
Οδός Χίου  από 13/10/2021
Οδός Θεσσαλίας  από 09/06/2021 έως 12/10/2021
Οδός Ηπείρου  από 10/02/2021 έως 08/06/2021

Πέμπτη

Περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος
Οδός Κύπρου  (Μόνιμη)

Σάββατο

Περιοχή Ηλιούπολη
Οδός Στεφάνου Σαράφη  από 18/09/2021
Οδός Τσαμαδού & Πατριάρχου Γρηγορίου  από 15/05/2021 έως 17/09/2021
Οδός Ηρακλέους & Σπύρου Μήλιου  από 16/01/2021 έως 14/05/2021