` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Ηλιουπόλεως στην οδό Θεσσαλίας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Ηλιουπόλεως στην οδό Θεσσαλίας

Τετάρτη

Περιοχή Αστυνομικά
Οδός Θεσσαλίας  από 05/06/2019 έως 08/10/2019