` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Δυτικός Τομέας Αθηνών στην Περιοχή Κηπούπολη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Δυτικός Τομέας Αθηνών στην Περιοχή Κηπούπολη

Τετάρτη

Περιοχή Κηπούπολη
Οδός Ευκαλύπτων  από 01/06/2021
Οδός Υακίνθου  από 02/12/2020 έως 01/06/2021
Οδός Βασιλικών  από 05/12/2018 έως 31/05/2019