` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Αετιδέων | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Αετιδέων

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Αετιδέων  από 06/09/2021 έως 30/11/2021