` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός στην οδό Αετιδέων | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός στην οδό Αετιδέων

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Αετιδέων  από 05/04/2021 έως 31/05/2021