` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αγία Βαρβάρα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αγία Βαρβάρα

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Βαρβάρα
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 04/04/2022
Οδός Αιόλου  από 06/12/2021 έως 03/04/2022

Πέμπτη

Περιοχή Άνω Αγία Βαρβάρα
Οδός Μεσολογγίου  από 07/04/2022
Οδός Ματσούκα  από 12/08/2021 έως 08/12/2021