` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Βύρωνος | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Βύρωνος

Τρίτη

Περιοχή Καρέας
Οδός Ρόδων  από 01/03/2022 έως 31/08/2022
Οδός Βασιλείου Αντωνιάδου  από 07/09/2021 έως 28/02/2022

Πέμπτη

Περιοχή Νεράιδα
Οδός Αδαμάντιου Κοραή (Εμπεδοκλέους έως Ευμένους)  από 13/01/2022 έως 09/07/2022
Οδός Αδαμάντιου Κοραή (Μερκουριάδη έως Εμπελοκλέους)  από 15/07/2021 έως 09/01/2022

Παρασκευή

Περιοχή Νέα Ελβετία
Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού  από 14/01/2022 έως 09/07/2022
Οδός Μαγνησίας  από 16/07/2021 έως 09/01/2022