` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Λυκόβρυση/Πεύκη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Λυκόβρυση/Πεύκη

Τετάρτη

Περιοχή Πεύκη
Οδός Υψηλάντου  από 15/06/2022
Οδός Παύλου Μελά  από 16/02/2022 έως 14/06/2022
Περιοχή Λυκοβρύση
Οδός Λυκοβρύσεως  (Μόνιμη)