` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών

Παρασκευή

Περιοχή Βεϊκού
Οδός Ματρώζου  από 09/06/2023
Οδός Ζαχαρίτσα  έως 08/06/2023