` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή

Παρασκευή

Περιοχή Αιγάλεω Β
Οδός Κοραή  από 03/06/2022 έως 31/08/2022
Περιοχή Πετρούπολη
Οδός Κύπρου  από 01/07/2022 έως 31/08/2022