` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά

Παρασκευή

Περιοχή Αιγάλεω Β
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 20/01/2023 έως 31/05/2023
Οδός Αλαστατών  από 02/09/2022 έως 15/01/2023
Οδός Κοραή  από 03/06/2022 έως 31/08/2022
Περιοχή Λιούμη
Οδός Κυπαρισσίας  από 16/12/2022 έως 31/05/2023
Οδός Δελφών  από 02/12/2022 έως 31/05/2023
Περιοχή Αιγάλεω Α
Οδός Δημαρχείου & Δοξάτου  από 02/12/2022 έως 31/05/2023
Οδός Κουντουριώτου  από 03/06/2022 έως 30/11/2022
Περιοχή Άγιος Μηνάς
Οδός 13ης Οκτωβρίου  (Μόνιμη)