` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά

Δευτέρα

Περιοχή Αναγέννηση
Οδός Οικονόμου  από 12/09/2022 έως 14/06/2023
Οδός Πελοποννήσου  από 22/06/2022 έως 15/09/2022
Περιοχή Αμφιάλη
Οδός Εμμανουήλ Μπενάκη  (Μόνιμη)
Οδός Ταϋγέτου  (Μόνιμη)
Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Ναυάρχου Νοταρά  από 16/01/2023
Οδός Ματσούκα  από 19/09/2022 έως 15/01/2023
Οδός Ιθάκης  από 16/05/2022 έως 18/09/2022
Περιοχή Άνω Λιούμη
Οδός Νικολάου Καζαντζάκη  έως 31/12/2023