` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής

Παρασκευή

Περιοχή Χαλκηδόνα
Οδός Ηφαίστου  από 19/04/2024
Περιοχή Πετρούπολη
Οδός Αγίας Λαύρας  από 01/03/2024 έως 30/04/2024