` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή στον νομό Πειραιάς | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή στον νομό Πειραιάς

Παρασκευή

Περιοχή Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Οδός Δημητράτου  από 08/10/2021
Περιοχή Ταμπούρια
Οδός Σπάρτης  από 08/10/2021