` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Δευτέρα στον νομό Πειραιάς | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Δευτέρα στον νομό Πειραιάς

Δευτέρα

Περιοχή Πέραμα
Οδός Παύλου Μελά  από 05/12/2022
Οδός Κωνστινουπόλεως  από 08/08/2022 έως 04/12/2022