` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Δευτέρα στον νομό Πειραιάς | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Δευτέρα στον νομό Πειραιάς

Δευτέρα

Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Ναυάρχου Νοταρά  από 11/01/2021
Περιοχή Όσια Ξένη
Οδός Ηλιουπόλεως  από 11/01/2021 έως 30/06/2021