` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών

Δευτέρα

Περιοχή Κολοκυνθού
Οδός Λεάνδρου  από 11/12/2023
Οδός Αντιφάνους & Κάδμου  από 07/08/2023 έως 10/12/2023
Περιοχή Καλλιθέα
Οδός Ηρακλέους  από 02/10/2023 έως 31/03/2024
Οδός Σωκράτους  από 03/04/2023 έως 01/10/2023