` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών

Τρίτη

Περιοχή Αμπελόκηποι
Οδός Λάμπρου Κατσώνη  (Μόνιμη)
Περιοχή Καρέας
Οδός Ρόδων  από 07/03/2023 έως 31/08/2023
Οδός Βασιλείου Αντωνιάδου  από 06/09/2022 έως 28/02/2023
Περιοχή Χρυσούπολη
Οδός Ναούσης  από 20/06/2023
Οδός Αγίου Ελευθερίου  από 12/09/2022 έως 19/06/2023