` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών

Τρίτη

Περιοχή Αμπελόκηποι
Οδός Λάμπρου Κατσώνη  (Μόνιμη)
Περιοχή Καρέας
Οδός Ρόδων  από 01/03/2022 έως 31/08/2022
Οδός Βασιλείου Αντωνιάδου  από 07/09/2021 έως 28/02/2022
Περιοχή Χρυσούπολη
Οδός Ναούσης  από 21/06/2022
Οδός Αγίου Ελευθερίου  από 14/09/2021 έως 20/06/2022