` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών

Τετάρτη

Περιοχή Πλατεία Κολιάτσου
Οδός Σερίφου  από 19/06/2024
Οδός Πάτμου  από 13/09/2023 έως 18/06/2024
Περιοχή Πλατεία Αμερικής
Οδός Φυλής  (Μόνιμη)