` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Δευτέρα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Δευτέρα

Δευτέρα

Περιοχή Τσακός
Οδός Μιαούλη  από 03/10/2022 έως 31/03/2023
Περιοχή Νέα Ερυθραία
Οδός Δαβάκη & Κύπρου  από 06/03/2023 έως 31/03/2023
Περιοχή Αγία Τριάδα
Οδός Κιλκίς  από 12/12/2022 έως 31/03/2023