` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών στην Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π. | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών στην Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.

Σάββατο

Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.
Οδός Βύρωνος  από 27/04/2024
Οδός Κρήτης  από 27/01/2024 έως 26/04/2024
Οδός Τραπεζούντος  από 28/10/2023 έως 26/01/2024