` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών στην Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π. | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών στην Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.

Σάββατο

Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.
Οδός Κρήτης  από 29/04/2023
Οδός Τραπεζούντος  από 19/01/2023 έως 31/05/2023
Οδός Βύρωνος  από 15/10/2022 έως 18/01/2023