` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στην οδό Κύπρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στην οδό Κύπρου

Πέμπτη

Περιοχή Παπάγου
Οδός Κύπρου  από 11/01/2024 έως 31/03/2024