` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αγίου Δημητρίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Τετάρτη

Περιοχή Μπραχάμι
Οδός Θουκιδίδου  από 13/11/2019
Οδός Αμαλίας  από 17/07/2019 έως 12/11/2019
Περιοχή Κοψαχείλα
Οδός Σωκράτους  (Μόνιμη)