` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Αγίου Δημητρίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Τετάρτη

Περιοχή Μπραχάμι
Οδός Αμαλίας  από 11/11/2020
Οδός Θουκιδίδου  από 08/07/2020 έως 10/11/2020
Περιοχή Κοψαχείλα
Οδός Σωκράτους  (Μόνιμη)