` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Κορυδαλλού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Κορυδαλλού

Σάββατο

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Σερρών  από 21/01/2023