` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Κορυδαλλού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Κορυδαλλού

Δευτέρα

Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Ματσούκα  από 13/09/2021
Οδός Ιθάκης  από 10/05/2021 έως 12/09/2021
Οδός Ναυάρχου Νοταρά  από 11/01/2021 έως 09/05/2021

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Ερεχθείου  από 09/09/2021
Οδός Δήλου  από 10/06/2021 έως 08/09/2021
Οδός Δελφών  από 04/03/2021 έως 09/06/2021

Σάββατο

Περιοχή Κουτσικάρι
Οδός Αφέρωφ  από 02/10/2021 έως 31/12/2021
Οδός Ολύμπου  από 10/04/2021 έως 14/06/2021
Οδός Δημητρίου Μαλαγαρδή  από 16/01/2021 έως 03/04/2021
Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Σερρών  από 28/08/2021
Οδός Κρήτης  από 17/04/2021 έως 27/08/2021