` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Κορυδαλλού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Κορυδαλλού

Δευτέρα

Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Ματσούκα  από 19/09/2022
Οδός Ιθάκης  από 16/05/2022 έως 18/09/2022
Οδός Ναυάρχου Νοταρά  από 17/01/2022 έως 15/05/2022

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Δελφών  από 08/09/2022
Οδός Ερεχθείου  από 09/06/2022 έως 07/09/2022
Οδός Δήλου  από 10/03/2022 έως 08/06/2022

Σάββατο

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Κρήτης  από 24/09/2022
Οδός Σερρών  από 21/05/2022 έως 23/09/2022
Περιοχή Κουτσικάρι
Οδός Κομνηνών  από 01/07/2022 έως 30/09/2022
Οδός Ολύμπου  από 02/04/2022 έως 30/06/2022
Οδός Δημητρίου Μαλαγαρδή  από 15/01/2022 έως 31/03/2022
Οδός Αφέρωφ  από 09/10/2021 έως 31/12/2021
Οδός Αχιλλέα Παράσχου  έως 02/10/2021