` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Φανερωμένης  από 04/12/2023 έως 26/02/2024

Πέμπτη

Περιοχή Παλλήνη
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου  από 07/09/2023 έως 29/02/2024

Παρασκευή

Περιοχή Πετρούπολη
Οδός Μάρκου Μπότσαρη  από 12/01/2024 έως 29/02/2024