` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ηλιουπόλεως | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ηλιουπόλεως

Τρίτη

Περιοχή Κάτω Ηλιούπολη
Οδός Φαρμακίδου  από 05/12/2023
Οδός Κορνάρου  από 07/03/2023 έως 04/12/2023
Οδός Λεωνιδίου & Λυσσάνδρου  από 02/08/2022 έως 06/03/2023

Τετάρτη

Περιοχή Αστυνομικά
Οδός Χίου  από 11/10/2023
Οδός Θεσσαλίας  από 07/06/2023 έως 10/10/2023
Οδός Ηπείρου  από 08/02/2023 έως 06/06/2023

Πέμπτη

Περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος
Οδός Κύπρου  (Μόνιμη)

Σάββατο

Περιοχή Ηλιούπολη
Οδός Ηρακλέους & Σπύρου Μήλιου  από 20/01/2024
Οδός Στεφάνου Σαράφη  από 23/09/2023 έως 19/01/2024
Οδός Τσαμαδού & Πατριάρχου Γρηγορίου  από 20/05/2023 έως 22/09/2023