` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής στην οδό Κύπρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην περιφέρεια Αττικής στην οδό Κύπρου

Πέμπτη

Περιοχή Παπάγου
Οδός Κύπρου  από 04/02/2021 έως 31/03/2021