` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Παρασκευή

Περιοχή Ιλίσια
Οδός Διοχάρους  (Μόνιμη)
Περιοχή Νέα Ελβετία
Οδός Μαγνησίας  από 14/07/2023 έως 09/01/2024
Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού  από 13/01/2023 έως 13/07/2023
Περιοχή Άνω Πετρούπολη
Οδός Υψηλάντου  από 01/12/2023
Οδός Βαλτετσίου  από 01/09/2023 έως 30/11/2023
Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης  από 02/06/2023 έως 31/08/2023
Περιοχή Πετρούπολη
Οδός Κώστα Βάρναλη  από 03/11/2023 έως 31/12/2023
Οδός Κύπρου  από 01/09/2023 έως 31/10/2023
Οδός Θεσσαλίας  από 07/07/2023 έως 31/08/2023
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου  από 03/03/2023 έως 30/04/2023
Οδός Αγίας Λαύρας  από 13/01/2023 έως 28/02/2023
Οδός Μάρκου Μπότσαρη  από 02/09/2022 έως 31/10/2022