` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Παρασκευή

Περιοχή Νέα Ελβετία
Οδός Μαγνησίας  από 12/07/2024 έως 10/01/2025
Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού  από 12/01/2024 έως 09/07/2024
Περιοχή Πετρούπολη
Οδός Θεσσαλίας  από 05/07/2024 έως 31/08/2024
Οδός Κύπρου  από 05/04/2024 έως 30/06/2024