` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Πέμπτη

Περιοχή Νεράιδα
Οδός Αδαμάντιου Κοραή (Μερκουριάδη έως Εμπελοκλέους)  από 13/07/2023 έως 09/01/2024
Οδός Αδαμάντιου Κοραή (Εμπεδοκλέους έως Ευμένους)  από 12/01/2023 έως 09/07/2023
Περιοχή Υμηττός
Οδός Ελευθερωτών  από 16/11/2023
Οδός Προκοπίου Ικονίου  από 19/07/2023 έως 15/11/2023
Περιοχή Άνω Ιλίσια
Οδός Γαλήνης  (Μόνιμη)
Περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος
Οδός Κύπρου  (Μόνιμη)