` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Δευτέρα

Περιοχή Λεύκα
Οδός Ευδόξου  από 24/06/2024

Τρίτη

Περιοχή Καισαριανή
Οδός Βρυούλων  από 16/01/2024 έως 30/06/2024

Τετάρτη

Περιοχή Αστυνομικά
Οδός Θεσσαλίας  από 12/06/2024
Οδός Χίου  από 11/10/2023 έως 11/06/2024

Παρασκευή

Περιοχή Πετρούπολη
Οδός Κύπρου  από 05/04/2024 έως 30/06/2024

Σάββατο

Περιοχή Πλατεία Αττικής
Οδός Μιχαήλ Βόδα  από 08/06/2024