` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Φανερωμένης  από 04/12/2023 έως 26/02/2024
Οδός Αετιδέων  από 04/09/2023 έως 30/11/2023

Τρίτη

Περιοχή Κάτω Ηλιούπολη
Οδός Φαρμακίδου  από 05/12/2023
Οδός Κορνάρου  από 07/03/2023 έως 04/12/2023

Παρασκευή

Περιοχή Άνω Πετρούπολη
Οδός Υψηλάντου  από 01/12/2023
Οδός Βαλτετσίου  από 01/09/2023 έως 30/11/2023