` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Τρίτη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Τρίτη

Τρίτη

Περιοχή Κυψέλη
Οδός Νάξου  από 02/07/2024
Οδός Σικίνου  από 05/03/2024 έως 01/07/2024
Περιοχή Καισαριανή
Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης  από 02/07/2024 έως 31/12/2024
Οδός Βρυούλων  από 16/01/2024 έως 30/06/2024
Περιοχή Παιανία
Οδός Σπύρου Δήμα  από 02/07/2024 έως 31/12/2024
Περιοχή Μάδυτος
Οδός Φλέμινγκ  από 02/07/2024 έως 31/12/2024
Οδός Σερρών  από 16/01/2024 έως 30/06/2024