` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Πέμπτη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Πέμπτη

Πέμπτη

Περιοχή Αλσούπολη
Οδός Δωδεκανήσου  από 25/04/2024
Περιοχή Παπάγου
Οδός Πίνδου  από 11/04/2024 έως 30/06/2024